தொடர்பு

  சைவசமயம்.in   saivasamayam.in
  திருநந்திதேவர் சிவனடியார் திருக்கூட்டம்
 பள்ளிக்கரணை ஆதிபுரீசுவரர் திருக்கோவில்
  பள்ளிக்கரணை, சென்னை-600 100,
  தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  saivasamayam.in@gmail.com
எங்கள் தொடர்புக்கு
எங்களைப் பற்றி

இறைவனே அருளிய அநாதியான சமயமாம் சைவ சமயத்தின் அளப்பரிய புதையலின் அடிப்படைச் செய்திகளை பாமரரும் அறியும் வண்ணம் எடுத்துச் செல்வதே இந்த தளத்தின் தலையாய நோக்கமாகும்.

நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து உயர் சிவ தொண்டு புரிய வாருங்கள். ஓம் நமசிவாய.

More Info

Blog
எங்கள் முகவரி
  சைவசமயம்
  திருநந்திதேவர் திருக்கூட்டம்
  பள்ளிக்கரணை, சென்னை-600 042,
  தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  saivasamayam.in@gmail.com