சைவ சமய தேர்வு - சமய அடிப்படை

மதிப்பெண்கள் 50 நேரம் 15 நிமிடங்கள்

குறிப்பு

சைவ சமய அடிப்படையாக தெரிந்திருக்க வேண்டியவற்றிலிருந்து இந்த வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தெரிந்த வினாக்களுக்கு விடைகளை அளித்து விட்டு, பக்கத்தின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதில்களை சமர்ப்பிக்கவும் என்ற பட்டனை அழுத்தினால், உங்கள் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணும், எல்லா வினாக்களுக்குமான விடைகளும் கொடுக்கப்படும்.

தேர்வு ௧ ஒன்று செல்க

தேர்வு ௨ இரண்டு செல்க

தேர்வு ௩ மூன்று செல்க

முதல் பக்கம் திரும்புக

சைவ சமயம் அடிப்படை தேர்வு

 1. இறைவன் எத்தனை பேர் என்று சைவ சமயம் கூறுகிறது ?

 2. முழுமுதற் கடவுளாக சைவ சமயம் யாரைக் குறிப்பிடுகிறது ?

 3. பூமியின் வரலாற்றிலேயே தொன்மையான சமயம் எது ?

 4. நவீன விஞ்ஞானத்தின் படி, பூமியின் தற்போதைய வயது என்ன ?

 5. இன்று இஸ்ரேல் நாட்டில் 75% சதவிகிதத்தினர் கடைப்பிடிக்கும் மதம் எது ?

 6. பரவெளியில் மொத்தம் எத்தனை புவனங்கள் உள்ளன ?

 7. குமரிக் கண்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருந்தன ?

 8. இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் நடைபெற்ற ஊர் ?

 9. தொல்காப்பியம் என்ற நூல் எந்த தமிழ் சங்கத்தில் இயற்றப்பட்டது ?

 10. மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்தில் இயற்றப்பட்ட நூல் ?

  திருக்குறள்
 11. 'ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி' என்று இறைவனைக் குறிப்பிடுபவர் யார் ?

 12. பிரம்மன், திருமால், உருத்திரன் ஆகியோர் எந்த இலக்கணத்தின் கீழ் அமைவர் ?

 13. இறைவனுடைய எக் குணத்தினால், உயிர்களுக்காக படைத்தல், காத்தல் என்று ஐந்தொழிலைச் செய்கிறான் ?

 14. முதலும் முடிவும் அறிய முடியாத முழுச் சோதிப்பிளம்பாக இறைவன் எழுந்தருளிய தலம் எது ?

 15. தன்னுடைய இயல்பு நிலையில் இறைவன் எத்தகைய உருவம் கொண்டவன் ?

 16. இறைவனுடைய சிவலிங்கத் திருமேனி எவ்வகையைச் சார்ந்தது ?

 17. மறைத்தல் தொழிலைச் செய்பவர் யார் ?

 18. கீழேயுள்ள எந்த குணம் இறைவனுக்குப் பொருந்தும் ?

 19. சிவாலயங்களில் தட்சிணாமூர்த்தி என்பவர்...

 20. ஆணவத்தின் தன்மை எது ?

  உயிர்களின் அறிவை மறைக்கும் பொருள்
 21. சரியான வாக்கியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ?

 22. மூன்று கோடுகளாக திருநீற்றை பூசுவது, உணர்த்தும் உண்மை யாது ?

 23. நமசிவய என்ற திருவைந்தெழுத்தில் 'வ' என்ற எழுத்து எதைக் குறிக்கும் ?

 24. திருநீறு ஏன் பூசுகிறோம் ?

 25. சிவ ஆகமங்கள் மொத்தம் எத்தனை ?

 26. சைவ சமய சாத்திர நூல்கள் மொத்தம் எத்தனை ?

 27. பிரபந்தம் என்ற நூல் பன்னிரு திருமுறைகளில் எத்தனையாவது திருமுறையில் இடம் பெறுகிறது ?

 28. திருஆலவாய் உடையார் என்று சிவபெருமானே எழுதிக் கொடுத்துள்ள பாடல் இடம்பெற்ற திருமுறை எது ?

 29. திருக்கோவையார் என்ற நூலை அருளிச் செய்தவர் யார் ?

 30. பன்னிரு திருமுறையின் ஆசிரியர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் ?

 31. சிவப்பிரகாசம் என்ற சாத்திர நூலின் ஆசிரியர் யார் ?

 32. மறைஞானசம்பந்தரின் குரு யார் ?

 33. மெய்கண்டாருக்கு உபதேசம் அருளிச் செய்த குரு யார் ?

 34. திருவாவடுதுறை ஆதீனம் மடத்தை நிறுவியவர் யார் ?

 35. திருமுறை கண்ட புராணம் என்ற நூலை அருளிச் செய்தவர் யார் ?

 36. சிவபெருமான் தன்னுடைய அடியார்கள் மீதும், சிற்றுயிர்கள் மீதும் கொண்ட அன்பினால் தாமே பூலோகத்திற்கு வந்து செய்த திருவிளையாடல்களின் தொகுப்பாக திருவிளையாடற் புராணம் என்ற நூலை அருளிச் செய்தவர் யார் ?

 37. கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிச் செய்த நூல் எது ?

 38. திருவெண்காட்டு நங்கை என்பவர் எந்த நாயன்மாரோடு தொடர்புடையவர் ?

 39. பௌத்த சமயத்தை ஆராய்ந்து, அது சற்சமயம் என்றுணர்ந்து, பரமசிவனுடைய திருவடிகளே மெய்ப்பொருள் என்று கருதி மிகுந்த அன்போடு இடைவிடாது தியானம் செய்தவர் ?

 40. அனல்வாதம் புனல்வாதம் செய்து திருஞானசம்பந்தர் சமணர்களை வென்ற ஊர் எது ?

  மதுரை
 41. யாருடைய அனுமதி இன்றி இறைவர் பிரசாதத்தைத் திருக்கோவிலில் இருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்லக் கூடாது ?

 42. கீழ்க்கண்டவற்றுள் திருக்கோவிலில் செய்யத் தகாதது எது ?

 43. கீழ்க்கண்டவற்றுள் திருக்கோவிலில் செய்யத் தகுந்த செயல் எது ?

 44. பாண்டிய நாட்டில் பாடல் பெற்ற தலங்கள் மொத்தம் எத்தனை ?

 45. பஞ்சபூத தலங்களில் திருவண்ணாமலை எந்த பூதத்தைக் குறிக்கிறது ?

 46. பஞ்ச சபைகளில் இரத்தின சபையைக் குறிக்கும் தலம் எது ?

 47. சண்டிகேசுவர நாயனார் அவதரித்த பாடல் பெற்ற தலம் எது ?

 48. அகத்தியர் ஈ உருவில் வந்து சிவபெருமானை வழிபட்ட தலம் எது ?

 49. குறும்பலாநாதர் என்ற திருப்பெயருடைய இறைவர் எத்தலத்திலிருந்து அருள்பாலிக்கிறார் ?

 50. சிவனும் சக்தியும் இரண்டல்ல, ஒன்று என்று உணராது, சிவனை மட்டுமே வணங்குவேன் என்று பிருங்கி முனிவர் வண்டு உருவம் தரித்து உமையொருபாகனாருக்கு இடையில் துளையிட்டு வணங்கியதால், ஒரு சதுர்யுகம் வண்டாகவே இருந்து அம்மையப்பரை வழிபட்டு பாவ விமோசனம் பெற்ற தலம் எது ?

  திருவெண்டுறை

தேர்வு ௧ ஒன்று செல்க

தேர்வு ௨ இரண்டு செல்க

தேர்வு ௩ மூன்று செல்க

முதல் பக்கம் திரும்புக

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-68528-29"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();