சிவபெருமானைக் கொண்டாடுவது எப்படி ? 4.33/5 (3)

சிவபெருமானைக் கொண்டாடுவது எப்படி ?

சைவ சமயத்தின் அடிப்படை செய்திகளை யாவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில், அதிலிருந்து சில செய்திகளை எடுத்துரைத்து அதை ஆழமாக படிக்க செய்வதற்காக சில காணொளிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அனைவரும் கண்டு களித்து, உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் சுற்றத்தார் என அனைவருக்கும் பகிர்ந்து உரையாடுங்கள். திருச்சிற்றம்பலம்.

அளப்பரிய ஞான பெட்டகமாம் சைவ சமயத்தை யாவரும் அறிவோம்.

சிவபெருமானைக் கொண்டாடுவது எப்படி ?

சிவனைக் கொண்டாடுவோம்.  #2

உலகின் வீதிகள் தோறும் சைவ பாடசாலைகள் அமைப்போம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

Please rate this