பண்ணமர் பதிகம் – தேவார பண் இசை ஆதார தொகுப்பு 5/5 (3)

பண்ணமர் பதிகம் – தேவார பண் இசை ஆதார தொகுப்பு

பண்ணமர் பதிகம் – சான்று பாடல்களின் சுட்டியை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்க

தேவார பாடல்களை எவ்வாறு பாட வேண்டும்?

தேவார பாடல்களை முறைப்படி பாட அதன் பண் அமைப்பில் பாட வேண்டும்.

தேவார பண்கள் மொத்தம் எத்தனை?

தற்போது நம்மிடம் இருக்கும் தேவார பண்கள் மொத்தம் 23 (+யாழ்மூரி)

தேவார பண்கள் எவை?

தேவார பதிகங்களை, அதற்குரிய பண்ணில் பாடுவது எப்படி?

பண் என்பது ஒலி அலைகளின் தொடர் அமைப்பாகும். ஒவ்வொரு பண்ணையும் எவ்வாறு பாட வேண்டும் என்று முறைப்படி ஓதுவார்களிடம் பயிற்சி செய்து பாட வேண்டும். ஒவ்வொரு பண்ணுக்கும் ஒரு பாடலை எவ்வாறு பாட வேண்டும் என்று ஒரு சான்று ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு, அதற்குரிய தாளத்தையும் இணைத்து பாடுவது புதியவர்களுக்கான எளிய வழியாகும். நிறைய பயிற்சி செய்ய செய்ய, அனைவரும் மிகவும் அழகாக பாடலாம்.

எல்லோரும் தேவாரம் பாடலாமா, குரல் வளம் கட்டாயமாக தேவையா?

குரல் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவனே அருளிச் செய்த வரமாகும். ஒவ்வொருவருடைய குரலும் வித்தியாசமானதாகும். ஸ்ருதியோடு இணைத்து பாடினால், அனைவரின் குரலிலும் தெய்வீக உணர்வு ஊற்றெடுக்கும். ஆகவே, முயற்சி திருவினையாக்கும். அனைவரும் கட்டாயமாக இனிமையாக தேவாரம் பாடலாம்.

ஒவ்வொரு தேவார பண்ணிற்க்கும் நம் பண்ணிசை மரபின் வழியாக ஒவ்வொரு சான்று பாடல் தொகுப்பு இருக்கிறதா?

இருக்கிறது. இதையே நோக்கமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் பண்ணமர் பதிகம் தேவார பண் இசைத் தொகுப்பு. அந்த தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சான்று பாடல் தொகுப்பாகிய பண்ணமர் பதிகங்களை PDF வடிவில் தொகுக்கப்பட்ட கோப்பை பதிவிறக்கம் செய்ய.

பண்ணமர்பதிகம் கைக்கோப்பு வடிவம்

பண்ணமர் பதிகம் – தேவார பண் இசைத் தொகுப்பு

YouTube Play List:  பண்ணமர் பதிகம்

 

YouTube.com/ThiruNandhiTV

 

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *